Workshop pre vedúcich seniorských folklórnych súborov

Seniorské folklórne hnutie sa rozrastá. Okrem Slovenského festivalu seniorských folklórnych súborov vo Veľkých Bierovciach pri Trenčíne vznikajú nové možnosti prezentácie kolektívov v rámci iných podujatí, dosiaľ však chýba systematickejšia odborná metodická pomoc formou inštruktáží a školení – tá bola dosiaľ zameriavaná predovšetkým na folklórne skupiny, detské, mládežnícke a i. folklórne súbory.
Preto záujemcom z radov vedúcich seniorských folklórnych súborov sprostredkujú odborní pracovníci Národného osvetového centra základné informácie o ľudovom hudobnom, spevnom a tanečnom umení. Cieľom edukačnej aktivity je rozvíjať ich etnochoreologické, etnomuzikologické a etnologické vedomosti pre skvalitnenie práce s folklórnym materiálom, ktorý i v scénickej podobe tvorí súčasť nášho kultúrneho dedičstva. Zámerom je tiež rozšírenie vedomostí a praktických zručností z oblasti tanečnej a hudobnej pedagogiky a práce s interpretom.

Viac informácií

Začiatok: 01.10.16 o 09:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography