Kruhové tance – tanečný seminár

KRUHOVÉ TANCE- TANEČNÝ SEMINÁR

Zážitkový seminár, ktorý je určený všetkým, ktorí chcú zažiť prirodzené prepojenie sami so sebou a zároveň s druhými.

Tanečnými krokovými variáciami prejdeme rôznymi krajinami sveta (Izrael, Grécko, Arménsko, Bulharsko, Rusko…)
Cieľom nášho tancovania nie je dokonalé prevedenie tanca, ale najmä radosť z bytia. Kurz je určený pre všetky vekové kategórie, netreba byť tanečník, ani mať partnera. Kruhové tance patria neoddeliteľne k jadru kultúry každého etnika. Sprostredkovávajú radosť z pohybu a najmä prežitok spolupatričnosti, ktoré spojujú ľudí na celom svete bez ohľadu na jazyk, či náboženstvo.
Kruh je prastarým symbolom jednoty a bezpečia. Je tvarom, pri ktorom sa najrýchlejšie šíri energia a dokáže vytvoriť jej silné pôsobenie na každého.

Miesto Konania: KC Aktivity – Juh Trenčín
Potrebné je prihlásiť sa: 0910 196 456, galatea.violet@gmail.com
-potrebujete cvičky (alebo pohodlnú obuv), sukňu dlhšiu (alebo akúkoľvek), fľašu s vodou

Viac info

Vstupné: 15 €
Začiatok: 25.03.17 o 15:00
Koniec: 25.03.17 o 17:30

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography