Muzičky & Malí tanečníci 2016

Národné osvetové centrum v spolupráci s Občianskym združením RODON Klenovec pripravuje v dňoch 16. – 23. júla 2016 hudobnú dielňu detských ľudových hudieb MUZIČKY 2016.
Tohto roku budú Muzičky spojené s tanečnou tvorivou dielňou Malí tanečníci.
Cieľom tohto podujatia je spojenie ľudového tanca a hudby v ich prirodzenej improvizovanej podobe a venovať sa kontaktu, ktorý by mal fungovať medzi tanečníkom a muzikantom (rytmus, tempo, atď).

Tvorivej dielne sa môže zúčastniť 27 účastníkov/účastníčok (hrajúcich na husliach, husľovej, alebo violovej kontre, cimbale, kontrabase).
Veková hranica účastníkov je do 16 rokov (možné výnimky).
Pri výbere sa uprednostňujú stabilné hudobné kolektívy.

Účastnícky poplatok bude závisieť od získaných finančných prostriedkov. Najvyšší poplatok neprevýši sumu 100 eur na osobu.
Poplatok zahŕňa:
– ubytovanie
– strava (5x denne)
– hudobné hodiny s 3 odbornými lektormi (každý lektor vyučuje jednu nástrojovú sekciu)

Miesto konania: Obec Klenovec

Začiatok: 16.07.16 o 00:00
Koniec: 23.07.16 o 00:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography