Zahrajte mi muzikanti 2020

V rámci Bratislavského samosprávneho kraja sa 18.4. 2020 v priestoroch Kultúrneho domu Ľudovíta Štúra v Modre, Sokolská ul. 8 uskutoční súťaž sólistov spevákov, sólistov inštrumentalistov, speváckych skupín a ľudových hudieb detských folklórnych kolektívov Bratislavského kraja pod názvom Zahrajte mi muzikanti 2020. Súčasťou podujatia bude  aj rozborový seminár s odbornou porotou, vyhlásenie výsledkov  spojené s odovzdávaním cien. Pre súťažiacich a divákov uskutočníme spevácko-tanečný workshop v priestoroch Kultúrneho centra v Modre pod vedením Mgr. Adriany Mudrochovej a členov DFS Magdalénka.
Podujatie je verejné s voľným vstupom. Do podujatia sa môžu zapojiť všetky detské folklórne kolektívy i jednotlivci speváci, spevácke skupiny, detské ľudové hudby – neorganizovaní ,  s trvalým bydliskom, alebo pôsobiskom v Bratislavskom samosprávnom kraji, spĺňajúci podmienky účasti uvedené v propozíciách NOC, prihlásením sa do elektronického formulára na www.nocka.sk v časovom rozpätí od 21. 2.  do 18.3. 2020. Propozície  si môžete stiahnuť na www.nocka.sk a  www.moska.sk

Začiatok: 18.04.20 o 00:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography