Šaffova ostroha – 24. ročník

Celoštátna postupová súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci je vrcholným podujatím tejto kategórie na Slovensku.

Cieľom súťaže je:

1. podnietiť interpretov ľudového tanca a tanečných pedagógov v oblasti ľudového tanca na vyhľadávanie a poznanie tradičného tanečného materiálu;

2. podnietiť interpretov na hlbšie vyhľadávanie, poznanie a osvojenie si ľudového tanca a jeho zákonitostí (forma tanca, štruktúra tanca, štrukturálna funkcia motívov v rámci motivických radov či tanečných sledov);

3. podnietiť interpretov na tvorivú a kvalitnú interpretáciu ľudového tanca;

4. prispievať k zachovávaniu, rozvíjaniu a oboznamovaniu verejnosti s jedinečnými hodnotami ľudového tanca ako súčasti nášho nehmotného kultúrneho dedičstva a s jeho nositeľmi a interpretmi.

Viac informácií na www.nocka.sk alebo katarina.babcakova@nocka.sk.

Začiatok: 27.05.16 o 00:00
Koniec: 29.05.16 o 00:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography