Konc jak živé 2020

V rámci Bratislavského samosprávneho kraja sa 28.3. 2020 v priestoroch KULTÚRNEHO DOMU v Zohore  uskutoční súťažná prehliadka ľudových rozprávačov a spevákov záhoráckych ľudových piesní pod názvom Konc jak živé 2020.
Rozprávači  súťažia v dvoch kategóriách:
1. Prerozprávaný príbeh z knihy Konc jak živé,
2. Vlastný príbeh -ľubovoľná téma podľa vlastného výberu (môže to byť príbeh skutočne prežitý, vymyslený, odpozorovaný, prerozprávaný prečítaný príbeh a pod.),
Dĺžka interpretovaného textu nesmie presiahnuť 8 min., rozprávač by mal mať v čase súťaže minimálne 15 rokov.

Kategória speváci záhoráckej piesne  – vekovo obmedzená účasť – od 40 rokov, interpretujú sólo alebo duo ľudové piesne z oblasti Záhoria – dĺžka súťažného výstupu max 6 min.
Do podujatia sa môžu zapojiť všetci neprofesionálni rozprávači a speváci s trvalým bydliskom, alebo pôsobiskom v Bratislavskom samosprávnom kraji, spĺňajúci  podmienky propozícií, prihlásením sa na danom formulári , alebo mailom -mladenovova@moska.sk alebo zaslaním na adresu Malokarpatské osvetové stredisko , Horná 20, 900 01 Modra do 25.2.2020.

Súčasťou podujatia je odborný seminár s porotou pre súťažiacich a pre všetkých účastníkov spoločná zábava pri hudbe.

Začiatok: 28.03.20 o 15:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography