Hronsecká lipová ratolesť – 28. ročník

Krajská výberová súťažná prehliadka detí v speve ľudových piesní.
Miesto konania: Kultúrny dom Hronsek
Konkurz súťažnej prehliadky: 26. 4. 2016; Komorná sála SOS, Dolná 35, B. Bystrica

Viac info na: www.sosbb.sk

Začiatok: 28.05.16 o 17:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography