KOLIESKO 2019 Kokava nad Rimavicou – festival ľudovej kultúry mladých folkloristov

Festival KOLIESKO je zameraný na výučbu študentov katedier folkloristiky a etnológie a budúcich odborníkov v oblasti tradičnej kultúry. Tento festival je pracovno-spoločenským stretnutím mladých tvorcov a interpretov, ktorí sa prakticky a teoreticky zaujímajú o výskum, štúdium, spracovanie a interpretovanie ľudového tanca, hudby a spevu, prípadne majú záujem o ľudovú tradičnú kultúru vo všeobecnosti.

Viac informácií

Začiatok: 01.08.19 o 00:00
Koniec: 04.08.19 o 00:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography