Hrajte nám husličky – 2. ročník

Detský festival v ľudovom speve a tanci.

Miesto konania: Amfiteáter

Začiatok: 11.06.16 o 00:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography