29. ročník Gajdošských fašiangov

Gajdošské fašiangy
V obci sa zachovávajú rôzne tradície a ľudové zvyky, ktoré sa zväčša riadia katolíckym kalendárom. Počas veľkonočných, vianočných sviatkov a fašiangov nikdy nesmel chýbať zvuk gájd. Hrávalo sa aj na pasienkoch, krstinách, odprevádzali sa regrúti na vojnu, alebo len pre potešenie seba či iných. Dávnejšie tento hudobný nástroj tu ovládalo temer 20 gajdošov, ktorí si hraním v zimných mesiacoch privyrábali na Dolniakoch, ale v súčasnosti ho vytláča hlavne harmonika či heligónka. Z posledných slávnych gajdošov spomeňme Jozefa Rajnohu ( 1909 – 1987), Ábel Baranec ( 1911 – 1986) a Michal Baranec. Najveselšie sviatky boli fašiangy so všetkým, čo k nim náležalo: muzika, spev, tanec a pijatika. Ako sa tu tradovalo, že tieto sviatky boli len raz do roka a ostatné sviatky každý rok. Mládenci chodili po všetkých štáloch a robili smutný či veselý fašang. Tancovali palicový tanec, alebo povykrúcali všetky ženy a dievky, za čo ich tieto obdarúvali vajcami, slaninou, klobásami, peniazmi či pálenkou. Niet divu, že pre zachovanie starých gajdošských tradícií sa v obci od r. 1987 každoročne ku koncu fašiangového obdobia organizujú Gajdošské fašiangy, na ktorých sa stretávajú gajdoši nielen zo Slovenska, ale aj z Madarska, Poľska, Holandska, Anglicka, Rakúska, Talianska a Čiech. Cieľom je podnietenie záujmu mladej generácie o tento tradičný hudobný nástroj. Tohto roku sa uskutočnia už 29. Gajdošské fašiangy.

5. február 2016

Fašiangová pochôdzka obcou

od 09:00 hod. Fašiangová zabíjačka, predaj zabíjačkových špecialít

počas celého dňa jarmok remeselných výrobkov

od 11:00 hod. vystúpenie Malolehotskej kapely

14:00 hod. – 14:30 hod. Súťaž o najlepšiu huspeninu – vyhodnotenie

18:00 hod. hlavný program 29. ročník Gajdošských fašiangov

21:00 hod. tanečná zábava – do tanca hrá hudobná skupina Eminet

7. február 2016

9:15 hod. Sv. omša za nostiteľov gajdoššských tradícií

Začiatok: 05.02.16 o 09:00
Koniec: 07.02.16 o 11:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography