IV. medzinárodná konferencia

Regionálne osvetové stredisko v Leviciach Vás pozýva na podujatie: „Ľudový tanec, ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry – ideológie vo folklórnom hnutí“ IV. medzinárodná konferencia.
Cieľ konferencie je poukázať na priamu a dynamickú výmenu názorov a skúseností na medzinárodnej úrovni, tak prispieť k rozvoju tvorivosti v oblasti metodiky výučby ľudového tanca na aktivitách tanečnej antropológie a tanečnej folkloristiky – spoznať rôzne metódy pri výučbe ľudového tanca pre tanečných i netanečných pedagógov – poskytnúť nové poznatky, ukázať na príležitosti hlbšej spolupráce, na posilnenie Vyšehradskej štvorky v rámci kultúrneho a vzdelávacieho dialógu.

Viac info

Začiatok: 25.01.18 o 00:00
Koniec: 26.01.18 o 00:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography