III. medzinárodná konferencia – Ľudový tanec, ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry

Ľudový tanec, ako súčasť systému tradičnej ľudovej kultúry – ideológie vo folklórnom hnutí
Cieľ konferencie:
– poukázať na priamu a dynamickú výmenu názorov a skúseností na medzinárodnej úrovni, tak prispieť k rozvoju tvorivosti v oblasti metodiky výučby ľudového tanca na aktivitách tanečnej antropológie a tanečnej folkloristiky – spoznať rôzne metódy pri výučbe ľudového tanca pre tanečných i netanečných pedagógov – poskytnúť nové poznatky, ukázať na príležitosti hlbšej spolupráce, na posilnenie Vyšehradskej štvorky v rámci kultúrneho a vzdelávacieho dialógu
Cieľová skupina: vedúci folklórnych kolektívov, choreografi, tanečníci z celého Slovenska, metodici regionálnych a krajských osvetových stredísk
Miesto konania konferencie 2.2.2017: Hotel Golden Eagle, Námestie hrdinov, Levice
Miesto konania tvorivých dielní 3.2.2017: Mestské kultúrne stredisko, ul. A. Sládkoviča 2, Levice

Viac informácii

Začiatok: 01.02.17 o 23:00
Koniec: 02.02.17 o 23:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography