Folklórne pozdravy: doc. Ján Blaho

Folklórne pozdravy sú tradičným jesenným odborným podujatím Katedry etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre, ktorého cieľom je predstaviť vybranú osobnosť folklorizmu, resp. folklórneho diania na Slovensku.

Tento rok sme sa podujatie rozhodli venovať významnému slovenskému choreografovi, vysokoškolskému tanečnému pedagógovi, dramaturgovi a režisérovi festivalových programov, členovi odborných komisií a porôt na rôznorodých folklórnych podujatiach a človeku, ktorý sa hrubou čiarou zapísal do života mnohých folklórnych súborov na Slovensku (najmä FS Gymnik z Bratislavy, FS Ponitran z Nitry, FS Ekonóm z Bratislavy a ďalších).

O jeho tvorbe, pedagogickej a osvetovej činnosti, tiež o jeho životnej filozofii a chápaní folklórneho umenia a choreografickej práce sa budete môcť dozvedieť prostredníctvom filmovej projekcie a diskusie s doc. Blahom, ktorý prijal naše pozvanie.

PROGRAM:

15:30 – Filmová projekcia záznamov choreografickej tvorby doc. J. Blaha
17:45 – Vernisáž výstavy mapujúcej činnosť univerzitného Folklórneho súboru Ponitran z Nitry
18:00 – Diskusia s doc. J. Blahom spojená s komentárom k vybraným filmovým a fotografickým materiálom
Moderuje: Mgr. Martina Hrabovská

Miesto konania: Koncertná sála – Pavilón hudby (prízemie), Katedra hudby PF UKF v Nitre, Dražovská cesta 4, Nitra

VSTUP VOĽNÝ

Začiatok: 29.11.17 o 15:30
Koniec: 29.11.17 o 20:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography