Folklór nie je skamenelina. Nehaňte ľud môj to dokazuje presne päť rokov

03/03/2015

Relácia Nehaňte ľud môj vznikla na námet niekdajšieho šéfredaktora tv.sme Martina Čoreja. Jeho zadanie boli krátke reportáže na rôzne témy z prostredia folklóru. Predstava bola taká, aby sa reportáže vyhli prílišnej formálnosti a štylizácii. Mali sa snažiť ukázať divákovi určitý jav, alebo respondenta vo svojom autentickom prostredí. Ideálne s nadhľadom a úsmevným spôsobom. Úlohou moderátora bolo, aby viedol rozhovor s respondentom neformálne, kde by ten porozprával zaujímavé fakty a informácie napr. o svojom remesle prepojené s jeho osobným životným príbehom. Tento štýl sa ukázal ako kľúčový.

Relácia si našla veľa divákov, ktorých všeobecne na folklórnych reláciách odrádzal spôsob jeho prezentácie. Zarezonovala hlavne pre jej autenticitu a pravdivosť výpovede. Ukázalo sa to ako správny koncept. Zámerom teda je neprezentovať folklorizmus – folklór v nejakej spracovanej, štylizovanej podobe, v neprirodzenom prostredí, napr. na javisku. Cieľom je zachytiť formy, ktoré sú stále živé. Či už je to remeslo alebo lokálny zvyk, ktorý stále pretrváva.
Niekedy je relácia vystavaná iba z rozprávania respondenta, ktorý hovorí o svojich spomienkach na minulosť, kedy boli prejavy folklóru oveľa živšie a bohatšie. Nosnou témou je zvyčajne nejaký jav, umelecký prejav, či lokálny zvyk. Respondent potom o ňom prerozpráva osobný príbeh na základe svojej životnej skúsenosti, z ktorej cítiť nádych „človečiny“, príznačnej pre jednotlivé diely cyklu.
Námety a tipy sa snažíme získavať osobnou skúsenosťou, keďže sa od strednej školy pohybujeme v prostredí folklórnych súborov. Z toho vyplývajú kontakty na rôznych zaujímavých ľudí. Na jednej strane amatérskych nadšencov, ktorí na svojich potulkách Slovenskom spoznali mnoho skvostných ľudí a na strane druhej odborné kapacity, ktoré sa etnografiou a folkloristikou zaoberajú dlhodobo a profesionálne (napr. Doc. Ján Blaho, Doc. Mgr. Juraj Hamar, CSc., PhDr. Stanislav Dúžek, CSc., Prof. PhDr. Milan Leščák, CSc., Doc. Ing. Viliam Gruska, a i.). Tí nám tiež ochotne pomáhajú s odbornou prípravou a konkrétnymi kontaktmi.
Osobné odporúčanie je veľmi dôležité. To sme neraz zistili, keď sme sa pokúsili aj o opačný postup. Cez web stránku ÚĽUV-u, ktorá je náš častý inšpiračný zdroj, sme našli kto sa venuje napr. zaujímavému remeslu. Potom sme kontaktovali respondenta s cieľom urobiť o ňom reportáž. Častokrát sme zistili, že majstrovsky ovládať svoje remeslo a vedieť rozprávať do kamery sú dve rozdielne veci. Výsledok je pre nás potom vždy prekvapením. Treba však dodať, že sa nám ešte nestalo, aby bol materiál nejakým spôsobom nepoužiteľný. Určite netreba podceniť výber respondentov aj na základe ich dobrých rozprávačských schopností. Ďalším dôležitým aspektom je tiež získanie si dôvery respondenta a jeho vek. Zo skúseností sme zistili, že s pribúdajúcim vekom respondenta akoby pribúdalo „životnej múdrosti“. Množstvo zážitkov sa určitým spôsobom vynorí a diváci neraz pookrejú nad vnútornou krásou ujčeka, či tetušky, ktorí sa svojím rozprávaním otvoria a nechajú diváka nazrieť do svojho sveta. Z toho zároveň vyplýva fakt, že najstarší nositelia tradícií bohužiaľ jeden po druhom odchádzajú. S nimi veľakrát odchádza aj ich umenie, remeslo, či množstvo piesní, ktoré poznali iba oni. Naším cieľom je preto zdokumentovať tie javy, u ktorých hrozí, že zaniknú s odchodom ich posledného nositeľa. Bez nasledovníkov by však žiadny jav, či remeslo nemohlo pokračovať. Preto často dávame priestor aj mladým ľuďom, u ktorých zase obdivujeme záujem a húževnatosť, s akou sa pustili do spoznávania, oživovania a udržiavania nejakého starého remesla, či zvyku. Práve títo mladší respondenti sú tí, ktorí vycítili, že bez aktivity môžeme prísť o dôležitú časť nášho kultúrneho dedičstva. Za 5 rokov výroby relácie Nehaňte ľud môj sme spoznali mnoho krásnych ľudí a mali možnosť si vypočuť ich životné príbehy. Im patrí najväčšia vďaka. Vážime si samozrejme aj divákov, ktorí pravidelne alebo príležitostne sledujú naše reportáže. Tí sa s otvoreným srdcom nechajú očariť a vtiahnuť do sveta tradičnej ľudovej kultúry. Všetkým patrí veľká vďaka.

Na týchto miestach sme natáčali: (https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zLwleARBlXA8.kY-RD1fvoB80)

Nehaňte ľud môj je relácia o slovenskom folklóre, ktorú sledujete od marca 2010. Moderuje a texty píše Mišo Veselský, kameru po Karolovi Sudorovi prebral Martin Kleibl, ktorý má zároveň na starosti aj fotodokumentáciu. Strih mal na starosti Karol Sudor, ktorého vystriedal Samo Trnka. V súčasnosti je na poste strihačky Jana Maťková a občasne Martin Kleibl. Tomáš Rybár na poste technického asistenta sa stará o to, aby všetko fungovalo ako má. Pripravuje techniku na natáčanie a nahadzuje hotovú reláciu do redakčného systému. Námet relácie vytvoril Martin Čorej.

Galéria fotiek

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography