Šaffova ostroha 2020

V rámci Bratislavského samosprávneho kraja sa 28. apríla 2020 cca od 17.00 v priestoroch V – klubu Národného osvetového centra v Bratislave, Nám SNP 12  uskutoční krajská súťaž a prehliadka sólo tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2020
Propozície

Do podujatia sa môžu zapojiť všetci neprofesionálni tanečníci ľudového tanca s trvalým bydliskom, alebo pôsobiskom v Bratislavskom samosprávnom kraji. Súťaží sa v zmysle propozícií celoštátneho kola súťaže Šaffova ostroha  a nájdete ich  na www.nocka.sk a  www.moska.sk

Do krajského kola súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/saffova-ostroha/, v časti „Chcem sa prihlásiť“ do 28.3.2020. Všetky informácie, otázky na mladenovova@moska.sk , 0918971090.

Súčasťou podujatia bude tanečný workshop vedený Mgr. Jánom Michálikom  pre súťažiacich i divákov a rozborový seminár pre súťažiacich s odbornou porotou.

Podujatie je verejné, vstup je voľný

Začiatok: 28.04.20 o 17:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography