Ponická fujarka – 34. ročník

Súťažná prehliadka detského hudobného folklóru okresu Banská Bystrica.

Začiatok: 13.03.16 o 13:30

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography