Šaffova ostroha 2017 – 25. ročník

25. ročník Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha 2017 sa uskutoční v dňoch 26. – 28. mája 2017 v Dlhom Klčove. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťaže je Národné osvetové centrum, realizátorom Obec Dlhé Klčovo v spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým strediskom vo Vranove nad Topľou a Prešovským samosprávnym krajom. Podujatie je realizované s finančným prispením Fondu na podporu umenia. Zúčastnia sa ho najúspešnejší interpreti postupujúci z krajských kôl, ktorí štýlovo interpretujú jednotlivé typy tanca z rôznych lokalít na Slovensku, revitalizujúc tak tanečné prejavy ako súčasť nášho nehmotného kultúrneho dedičstva. Sedemčlenná odborná porota hodnotí takmer stovku súťažiacich v jednotlivých kategóriách, radiac ich do zlatého, strieborného a bronzového pásma. Najúspešnejší interpreti získavajú titul laureáta.

Začiatok: 26.05.17 o 13:00
Koniec: 28.05.17 o 16:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography