NA – ZDAR BOH!

FS Krtíšan – „(na)ZDAR BOH!“ je názov premiérového tanečno-divadelného predstavenia Folklórneho súboru Krtíšan pripraveného pri príležitosti 45. výročia založenia súboru. „(na) Zdar Boh!“ je poctou baníctvu v regióne Veľký Krtíš a baníckemu stavu ako takému.
V predstavení sú prezentované folklórne znaky z regiónov: Horehronia, Zemplínu, Podpoľania a lokálnych dedín okresu (Hrušov, Plachtince), ktoré ovplyvňovali folklórne povedomie v regióne.
Réžia: Mgr. art. Cyril Páriš
Choreografia: Filip Takáč
Návrh, scenár: Mgr. art. Cyril Páriš, Filip Takáč
Scéna, Kostýmy: Mgr. art. Silvia Svákusová
Hudba: Alžbeta Bystrianska, Martin Ďurov, Tomáš Gašpierik

Miesto konania: DK Zrkadlový Háj, Bratislava
Trailer

Vstupné: 10€
Začiatok: 24.02.19 o 18:00
Koniec: 24.02.19 o 20:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography