Obrázky zo Zemplína – SPH Jazierko, MFS Želiezko, DFS Železiarik

Rok 2019 je významným medzníkom pre detské folklórne súbory Jazierko, Železiarik a Želiezko. Všetky tri súbory pôsobiace pod jednou strechou oslavujú výročia svojho vzniku.
Detský folklórny súbor Železiarik  oslávi 45. výročie, Želiezko a Jazierko – 10. výročie svojho vzniku. Súbory pracujú sú pod pedagogickým dozorom Súkromnej ZUŠ Vlada Urbana, ktorá tohto roku tiež oslavuje 25 rokov. Pri tejto príležitosti kolektívy predstavia spoločný program s názvom Obrázky zo Zemplína, v ktorom sa súbory odprezentujú v doprovode detskej ľudovej hudby Malí Muzikanti, mládežníckej ľudovej hudby Želiezko a ľudovej hudby folklórneho súboru Železiar.

Premiéra sa uskutoční dňa 24.3. o 14:30 a 17:00 v Štátnom divadle v Košiciach.

Program bude obsahovo zameraný na región Zemplín – na detský hry, piesne a tance. V programe sa predstaví vyše 250 detských tanečníkov a hudobníkov.  Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Jazierko:
V roku 1994 založila Mgr. Aurélia Henzelyová detský folklórny súbor Jazierko. V rokoch 2002 – 2008 prestal pracovať. Obnovenie činnosti prišlo v roku 2009, kedy súbor zahájil činnosť pod Súkromnou základnou umeleckou školou Vlada Urbana. Členmi súboru sú deti 1. a 2. ročníka, prípravného a predprípravného štúdia tanečného odboru. Vzhľadom na vek a hlavnú náplň činnosti súboru bol názov zmenený na „súbor pohybových hier Jazierko“. Dramaturgia je orientovaná predovšetkým na interpretáciu detských hier a tancov z Východoslovenských regiónov.

Železiarik:
Detský folklórny súbor Železiarik vznikol v roku 1974. Členmi súboru sú žiaci od 3. do 6. ročníka Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana. Vo svojich vystúpeniach prezentuje detské hry, piesne, tance z regiónov Abov, Zemplín, Šariš, Spiš. Súbor sa pravidelne zúčastňuje festivalov doma i v zahraničí. Má vlastnú hudobnú zložku – detskú ľudovú hudbu Malí Muzikanti pod vedením Liany Prítokovej. Môže sa popýšiť úspechmi z rôznych súťaží sólistov, ako aj párov. Je jedným z mála súborov, ktorý sa každý rok prezentuje premiérou nového programu v Štátnom divadle.

Želiezko:
Súbor Želiezko vznikol v roku 2009 ako najmladší košický folklórny súbor, prvý mládežnícky. V jeho radoch tancujú žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana v Košiciach. Vznik súboru inicioval zriaďovateľ SZUŠ Ing. Vladimír Urban s tanečníčkami súboru Železiar. V choreografickej tvorbe prevládajú tance z regiónov Abov, Zemplín, Šariš, Spiš i cigánske tance. V pozadí nezaostávajú ani zvučné ľudové piesne. Mladí tanečníci okrem tancovania svojich choreografií pracujú aj na repertoári súboru Železiar. Veď nie je tajomstvom, že mládežnícky folklórny súbor Želiezko je prípravkou Železiaru.

Začiatok: 24.03.19 o 00:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography