Medzinárodný festival detských folklórnych súborov Bratislava 2018 – 21. ročník

21. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov v Bratislave, na ktorom sa krása detského folklóru prezentuje širokej verejnosti, sa uskutoční v tomto roku v dňoch 8.-10. júna 2018.
Medzinárodný festival detských folklórnych súborov v Bratislave sa zaradil medzi zaujímavé programy hlavného mesta SR. Symbol festivalu – rozžiarené slnko, ktoré festival sprevádza na každom kroku – predovšetkým počas krojovaného sprievodu mestom, pritiahol pozornosť divákov, médií, turistov a stretol sa s nadšením a spokojnosťou účastníkov.
Medzinárodný folklórny festival je miestom stretnutia detí, ktoré svoj voľný čas venujú záľube v ľudových piesňach, hudbe a tancoch. Festival chce poukázať na krásu slovenského folklóru a prispieť k udržiavaniu a šíreniu ľudových tradícií Slovenska aj prostredníctvom činnosti detských folklórnych súborov. Stretnutím so zahraničnými účastníkmi sa umožní deťom spoznať aj kultúru iných krajín, nadviazať nové priateľstvá a odbúrať jazykové bariéry, či naučiť sa tance a piesne iných národov.
Príďte sa presvedčiť, že folklór je stále živý a že aj dnešné deti sa ním vedia baviť!.

Viac info

Začiatok: 08.06.18 o 00:00
Koniec: 10.06.18 o 00:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography