Spievanky pod Poľanou – 47. ročník

Regionálny festival detí v speve ľudovej piesne.

Miesto konania: Dom kultúry A. Sládkoviča

Začiatok: 12.06.16 o 00:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography