Konc jak živé

Malokarpatské osvetové stredisko v Modre organizuje krajskú súťažnú prehliadku sólistov tanečníkov, spevákov ľudovej piesne od 50 rokov a ľudových rozprávačov v Kultúrnom dome v Gajaroch.

Poslanie prehliadky :

– Odborne, spolupatrične, metodicky i dokumentačne podporovať, rozvíjať, zaznamenávať a uchovávať estetické čaro, poznávacie a umelecké hodnoty pôvodného rozprávačstva vychádzajúceho z najlepších tradícií našich rozprávkarov, kronikárov a spisovateľov, ktorí vo svojej práci a tvorbe uchovali krásu, bohatstvo, pestrosť a žánrovú rôznorodosť slovenskej reči a sú schopní citlivo rozvíjať tieto tradície vo vlastnom podaní.

– Nadväzovať na doterajšie tradície, vystúpenia a aktivity autentických rozprávačov v Slovenskej republike s cieľom vytvoriť pre nich jednotiacu platformu na krajskej úrovni.

Viac informácií na www.moska.sk alebo mladenovova@moska.sk .

Začiatok: 02.04.16 o 15:00
Koniec: 02.04.16 o 00:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography