Hontianska paráda Hrušov – 21. ročník

Hontianska paráda je vrcholným podujatím a prezentáciou obce Hrušov, ale zároveň i vrcholným prezentačným podujatím ľudovej tradičnej kultúry Hontu. Dáva návštevníkom do povedomia bohaté kkultúrne tradície nášho ľudu a to nielen tým, že predstavuje ľudovú kultúru javiskovou formou, ale predovšetkým tým, že nnávštevníkompriblíži, z čoho kultúrne dedičstvo pramení a k tomu sú prispôsobené 4 programové úrovne festivalu.

Začiatok: 19.08.16 o 00:00
Koniec: 20.08.16 o 00:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography