Na Slovensku máme vzácne hudobné zbierky. Solamente naturali ich nahrávajú

27/06/2016

V našej relácii sa snažíme zachytávať staršiu generáciu vzácnych ľudí a ich zabudnuté remeslá. Zároveň však aj súčasné podoby tradičnej ľudovej kultúry a jej prepojenia s rôznymi inými odvetviami tak, ako ich vidí a realizuje súčasná generácia. Tento diel vznikal dlhšie ako iné. Na jednej strane sme dlho premýšľali ako túto tému uchopiť, aké otázky položiť, lebo je to téma, ktorá sa týka aj ľudovej kultúry aj artificiálnej „vysokej“. Na druhej strane, súbor Solamente naturali a jeho vedúci Miloš Valent sú tak vyťažení a rozcestovaní, že nie je jednoduché ich zastihnúť a spraviť s nimi rozhovor. Nakoniec sa nám to podarilo a my vám prinášame „krátky úryvok“ z neho.

Náš respondent vie o hudbe rozprávať tak zanietene, že sme sa zbadali po hodine rozprávania, a to sme tému ešte zďaleka nevyčerpali. Stretli sme sa v Slovenskej filharmónii pri príležitosti premiérového uvedenia programu MUSICA GLOBUS. V podtitule tohto programu sa hovorí o „symbióze skladieb G. Ph. Telemanna, Antonia Vivaldiho (a ďalších) a piesní, tanečných a zábavných skladieb zo slovenských, moravských, nemeckých a anglických barokových rukopisov. Je inšpirovaný trojmesačným pobytom G. Ph. Telemanna v hornom Sliezsku a jeho obdivom ľudových muzikantov“. V tomto programe znejú za sebou komponované skladby zo šľachtického dvora a rustikálne nápevy z pomysleného ľudového „podzámku“ tak, že poslucháč v niektorých momentoch netuší, či zneje skladba „umelá“ alebo „ľudová“. Počuť len živý a hravý prúd hudby, ktorý nám približuje atmosféru baroka.
Okrem iných vecí je pekne vidno, že kedysi nebolo ľudové umenie striktne oddelené od vysokého, ale sa v mnohom prekrývali. Miloš Valent nám porozprával o tom, aká je to piplačka, hrabať sa v starých zbierkach (nachádzať ich!). Často krát je to dolovanie hudby iba z jednohlasného zápisu melódie a čriepkov historických kontextov, ktorá v konečnom štádiu znie veľmi bezstarostne a hravo. Nie je to len jeho práca, smelo môžeme povedať, že má za sebou profesionálny tím historikov, etnografov a muzikológov. Spomeňme aspoň nášho popredného experta na kultúru 17.-18. storočia na Slovensku Mgr. art. Ladislava Kačica, PhD.

Mnohé aspekty interpretovania starej hudby v zbierkach nenájdete, a tak si ich musia buď domyslieť, alebo rovno vymyslieť. Tak sa pokojne môže stať, že zrazu na koncerte, alebo z CD nosiča počujete melódiu z druhej polovice 17. storočia, ktorá ale nejakým záhadným spôsobom evokuje Ravelovo Bolero. Nechajte sa na chvíľu vtiahnuť do sveta starých primášov a kapiel, ktoré kedysi putovali po šľachtických dvoroch po celom Rakúsko-Uhorsku a pozrite si video!

Solamente naturali je súbor, ktorý interpretuje starú hudbu, tzv. Early Music, čím sa chápe hudba obdobia 17. a 18. storočia. Zásadné je používanie dobových nástrojov a hľadanie inšpirácie v historických dokumentoch. „Dobové“ pri sláčikových nástrojoch znamená črevové struny (nie kovové), viac klenutá kobylka (na husliach a violách), barokový slák (má trocha iný tvar, inak sa drží a technika hry je tiež rozdielna oproti moderným).

Hlavnou devízou súboru je entuziazmus, tvorivosť a profesionálny prístup jeho členov, sprevádzaný spontánnosťou a prirodzenosťou – ako odhaľuje už samotný názov súboru. Repertoár je veľmi bohatý a okrem základných majstrovských skladieb od Vivaldiho, Händla, Bacha, Purcella, Scarlattiho, Lullyho a Rameaua, ponúka aj neznáme a ojedinelé diela slovenskej proveniencie. Rekonštruuje a interpretuje hudbu zo zborníkov 17. a 18. storočia: Uhrovská zbierka piesní a tancov, Pestrý zborník, Zbierka piesní a tancov Anny Szirmay-Keczerovej, Zbierka z Lubeníka. Unikátny je album Talianske koncerty z Podolínca, ktorý obsahuje doposiaľ neznámy koncert Antonia Vivaldiho. Objavil sapráve vo vzácnej zbierke hudobnín, ktorá obsahovala aj vyše 50 koncertov od rôznych skladateľov počnúc najvýznamnejšími majstrami talianskeho koncertu (G. Torelli, A. Vivaldi, T. Albinoni, G. Valentini a i.) až po domácich autorov.

Galéria fotiek

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography