Mgr. Ľubica Volanská, PhD.

Ľubica Volanská
Ľubica Volanská
  • historická antropológia, (auto)biografický výskum, rodina, staroba, nehmotné kultúrne dedičtvo

VŠ vzdelanie: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, odbor etnológia – história, Bratislava 1999
Tituly a vedecké hodnosti: Mgr. (1999), PhD. (2005)
Komunikačné jazyky: nemecký, anglický
Rok nástupu do ústavu: 2005

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography