Katarína Sládečková

Študuje na Katedre tanečnej tvorby VŠMU. Tancovala vo folklórnych súboroch Čečinka, Gymnik, Szőttes a momentálne pôsobí ako pedagóg vo FS Živel v Bratislave.

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography