Betlehemci

29/06/2023
Ukážky z výskumu realizovanom v decembri 2022 a v januári 2023 na Podpoľaní

Vďaka získanému štipendiu v rámci grantového systému Fondu na podporu umenia sme mohli koncom roka 2022 a začiatkom roka 2023 na Podpoľaní zrealizovať veľmi zaujímavý výskum. V rámci 6 filmovacích dní v regióne Podpoľania sme nafotili a nakrútili množstvo materiálu, ktorý zachytáva ľudové divadlo – chodenie s betlehemom. Nakrúcanie prebiehalo v reálnych domácnostiach v období Vianoc – 25.12.2022 a tiež na prehliadkach betlehemských skupín v Detve a Lome nad Rimavicou. Súčasťou nakrúteného materiálu je aj interview s etnologičkou – Prof. PhDr. Zuzanou Beňuškovou, CSc. a rozhovory s lokálnymi informátormi rôznych vekových skupín – od detí školského veku až po 75 ročného Ľudovíta Kubiša, ktorý od roku 1974 pôsobí ako učiteľ v Lome nad Rimavicou, kde je kronikárom obce a organizátorom betlehemských obchôdzok v obci. 

Naším zámerom bolo predovšetkým zachytiť fenomén obchôdzkovej betlehemskej hry v jej prirodzenom prostredí, tak ako sa dodnes realizuje a udržiava. Lokalitu Podpoľania sme si nevybrali náhodou. Chodenie s betlehemom je tu stále veľmi živé a populárne a konajú sa tu aj podujatia na jeho prezentáciu. V Lome nad Rimavicou v okrese Brezno, sa konajú od roku 2000 Pastierske hry vianočné a v Detve rovnako od roku 2000 sa koná podujatie Koledníci – prehliadka vianočných a novoročných hier. Obe tieto podujatia sme navštívili a mali sme možnosť zažiť veľký záujem širokej verejnosti a samotných betlehemských skupín o prezentáciu tohto ľudového divadla.

Najpôsobivejšie však bolo zachytenie jasličkovej slávnosti v kostole v Detvianskej Hute a obchôdzok v obciach Detvianska Huta, Hriňová, Lom nad Rimavicou, Detva na prvý sviatok Vianočný 25.12.2022. Okrem návštevy kostola v Detvianskej Hute sme mali možnosť sprevádzať rôzne skupiny betlehemcov počas ich tradičných obchôdzok a návštev v domácnostiach. Boli sme tak svedkami jedinečných momentov a stále živej tradície betlehemských obchôdzok na Podpoľaní.

Realizátori výskumu:

PhDr. Maroš Červenák – koordinátor a produkčný projektu
Mgr. art. Michal Veselský – kameraman a režisér nakrúcania
Mgr. art. Martin Kleibl, ArtD. – fotograf a zvukár

Priebeh výskumu:

22.-23.11.2022 nakrúcanie rozhovoru s informátormi Ľ. Kubišom – Lom nad Rimavicou, Jozefom Kučerom – Štoliansko, Jozefom Uhrínom – Detva a nakrúcanie nácviku betlehemcov v Detvianskej Hute

17.12.2022 – prehliadka betlehemských skupín v Detve

25.12.2022 – nakrúcanie jasličkovej slávnosti v kostole v Detvianskej Hute a obchôdzok v obciach Detvianska Huta, Hriňová, Lom nad Rimavicou, Detva

7.1.2023 – prehliadka betlehemských skupín v Lome nad Rimavicou.

19.1.2023 – interview s etnologičkou Prof. PhDr. Zuzanou Beňuškovou, CSc.

Galéria fotografií:


Tento projekt z verejných zdrojov podporil:

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography