Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ Hriňová

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ je tematickou súťažou neprofesionálnych filmov. Autori prihlasujú svoje diela priamo organizačnému garantovi podujatia. Pred hlavnou súťažou sa uskutoční pred výber.

Miesto konania:
Mestské kultúrne stredisko Hriňová

Poslanie súťaže

Hlavným poslaním podujatia je prezentácia a podpora tvorby, snaha aktivizovať neprofesionálnych tvorcov folklórnych filmov ako aj filmov o tradíciách, ktoré sa ešte zachovali v akejkoľvek podobe. Cieľom je tiež podnietiť vznik nových snímok s uvedenou tematikou. Touto formou súťaže chcú organizátori prispieť k zdokumentovaniu a archivácii mnohých vzácnych, často postupne zanikajúcich vecí, udalostí, pracovných postupov či zvyklostí, ale aj verejnú prezentáciu súťažných filmov. Organizátor má snahu postupne vzniknuté diela archivovať a zanechať tak hodnoty pre budúce generácie. Cieľom je poskytnúť aktívnym folkloristom, ale aj ostatným návštevníkom na malom priestore nové pohľady a postrehy na vlastnú prácu z pohľadu diváka, ako aj možnosť vymeniť si názory a pohľady na folklórne podujatia, ktoré v súčasnosti na Slovensku prebiehajú. Je určený nielen pre odborníkov, ale hlavne laickej verejnosti. Má snahu priniesť trochu krásy na plátno, a možno sa aj trochu poobzerať po svojom okolí, čo sa nám ešte zachovalo a stojí za to nenechať to upadnúť do zabudnutia.  Festival má snahu napomôcť viac zviditeľniť prácu ľudí, ktorí sa folklóru venujú alebo venovali a tiež hľadať informácie o našich tradíciách, zvykoch, kultúre, ľuďoch, pre ktorých je folklór a tradície súčasťou ich života.

Viac informácií na: www.hrinova.sk

Začiatok: 30.04.16 o 00:00
Koniec: 01.05.16 o 00:00
comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography