Medzinárodný festival detských folklórnych súborov. Krojované bábiky 2018 Poprad a Kežmarok – 22 ročník.

Festival je oslavou radosti a rozmanitosti vzácneho umenia ukrytého v ľudovej hudbe a tanci v podaní detských folklórnych súborov. Festival sa realizuje 6. dní.

Každý deň festivalu má iný priebeh. Nosnými aktivitami sú: výchovné koncerty, sprievody v Poprade a Kežmarku, prijatia vedúcich súborov u primátorov mesta Poprad a Kežmarok, Galaprogramy a akt výmeny bábik, spoločné stretnutia účastníkov festivalu a spoznávanie krás Slovenska.

Krojovaná bábika, ktorá znázorňuje symbol dieťaťa, oblečená v charakteristickom kroji súboru, má svoju charakteristickú bábiku každý súbor. Túto bábiku – zástupkyňu súboru si medzi sebou podtatranské súbory vymieňajú s hosťami slovenskými i zahraničnými účastníkmi v ceremónii aktu výmeny bábik. Bábika ostáva zahraničným kolektívom a slovenským hosťom ako suvenír.
Podtatranské súbory odovzdávajú všetky získané krojované bábiky od hostí zo slovenských a zahraničných kolektívov do múzea v Stropkove.

Viac informácií

Začiatok: 31.05.18 o 00:00
Koniec: 05.06.18 o 00:00
comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography