Košické folklórne dni 2015

V dňoch 14. – 22.11. sa v Košiciach uskutoční už 20. ročník podujatia s názvom Košické folklórne dni. Pripravovateľom podujatia je Košické folklórne štúdio. Do programu sa zapoja všetky folklórne súbory z mesta.

20. ročník podujatia sa bude niesť v tradičnej atmosfére Košických folklórnych dní. Program bude pozostávať z časti určenej folklórnym súborom a z časti určenej verejnosti. Medzi tradičné aktivity festivalu patria športové turnaje pre členov súborov. Tohto roku to bude turnaj v stolnom tenise, vo futbale a turnaj v bowlingu. Ďalšou pripravovanou aktivitou pre súbory bude možnosť zmerať si sily tanečných schopností v súťaži „O cenu Štefana Mráza“ v troch kategóriách: Súťaž detských  sólistov tanečníkov, Súťaž tanečníckych schopností, Súťaž v tancovaní ľudových tancov. V poslednej kategórii si súťažiaci zmerajú sily vo vopred určených tancoch. Všetky podujatia sú prístupné verejnosti.

Pre verejnosť bude pripravená škola tanca, kde si záujemcovia budú môcť zatancovať ľudové tance s profesionálmi.

Vyvrcholením podujatia bude nedeľa 22.11.2015. V Štátnom divadle si návštevníci budú môcť o 14:00 pozrieť program detských folklórnych súborov s názvom Hry a tance a o 17:00 Galaprogram 20. Ročníka Kočických folklórnych dní s názvom Naše tance. V programe sa predstavia folklóné súbory: Borievka, Čarnica, Hornád, Jahodná, Omladina, Železiar a detské folklórne súbory Čarnička, Hanička,  Jahôdka Jazierko, Viganček, Železiarik a iné.

Košické folklórne dni vytvárajú priestor pre ľudí s rovnakými záujmami, priestor vhodný na konfrontáciu výsledkov umeleckého snaženia súborov, na vzájomné spoznávanie sa pri športe, spoločných vystúpeniach alebo tanečnej zábave.
Program
14.11. 2015 (Sobota)

/ Multihala, Alejová 2/

8:30 -15:00 hod TURNAJ VO FUTBALE

TURNAJ V STOLNOM TENISE

/Coolbowling, Štúrová 1- OC Dargov/

16:30– 20:30 hod. TURNAJ V BOWLINGU

18.11.2015 (Streda)

/Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova7, Divadelná sála/

17:30 hod. HUDACI HRAJCE

Program  detských a dospelých ľudových hudieb, spevákov a speváckych skupín

21.11. 2015 (Sobota)

/Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova7, Seminárna miestnosť A/

10:00 hod ROZPRAVA – SPOLOČENSKÉ STRETNUTIE

/Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova7, Divadelná sála/

14:00-16:00 hod. Školatanca

17:00-18:30 hod. SÚŤAŽ Detských SÓLISTOV TANEČNÍKOV

„O cenu Štefana Mráza“

19:00 hod. SÚŤAŽ  TANEČNICKYCH  SCHOPNOSTÍ/

„O cenu Štefana Mráza“

SÚŤAŽ  V TANCOVANÍ ĽUDOVÝCH TANCOV

„O cenu Štefana Mráza“

22:00 – 01:00 hod. Pri ľudovej hudbe

22.11.2015 (Nedeľa)

/Štátne divadlo Košice, Hlavná 58/

14:00 hod. HRY A TANCE

Program detských folklórnych súborov

17:00 hod. NAŠE TANCE

Galaprogram 20. ročníka Košických folklórnych dní

Vystúpenie folklórnych kolektívov pôsobiacich v Košiciach

Vstupné: voľný
Začiatok: 14.11.15 o 00:00
Koniec: 22.11.15 o 00:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography