Jiloskero hangóro – 25. ročník

Festival rómskej kultúry.

Miesto konania: Dom kultúry A. Sládkoviča

Začiatok: 22.10.16 o 00:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography