HA – MLS –NOS – Jožkove smiechoty

Spomienkové stretnutie na počesť vynikajúcich rozprávačov pôsobiacich v regióne Pezinka: Jozef Hanúsek, Milan Mlsna, Vladimír Nosáľ, Jozef Nosáľ.
Miesto konania: Dom kultúry Pezinok, Holubyho 42

Podmienky účasti :

Na prehliadku sa môžu prihlásiť rozprávači od 15 rokov, prehliadka nie je určená pre profesionálnych umelcov. Dĺžka jedného vystúpenia maximálne 10 minút.

Téma rozprávania je ľubovoľná podľa vlastného výberu ( môže to byť príbeh skutočne prežitý, vymyslený, zaznamenaný, odpozorovaný, prerozprávaný a pod.). Vystupujúci môžu rozprávať v slovenskom jazyku, hovorovej reči alebo v nárečí.

Prihlášky prosím posielať do 29. Februára 2016 na emailovú adresu:
zlatica.ptakova@gmail.com alebo milos.andel@msupezinok.sk.

Prípadné krátke informácie na telefóne: 0918 971 280

Začiatok: 19.03.16 o 15:00
comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography