Folklórne slávnosti v Podhorí 2018

Srdečne Vás pozývame na Folklórne slávnosti v Podhorí 2018, ktoré sa budú konať v sobotu 30. júna 2018 v priestoroch miestneho amfiteátra.

Obec Podhorie
sa rozprestiera na úpätí Štiavnického pohoria. Patrí do CHKO Štiavnických vrchov. Cez obec preteká potok Teplá. Obec na juhovýchode susedí s mestom Banská Štiavnica a obcou Banská Belá, na severozápade s obcou Sklené Teplice, Repište a Močiar.
Občania obce žijú v prostredí uprostred zelených lúk a hôr v dvoch katastrálnych územiach Teplá a Žakýl, ktoré sa v roku 1963 zlúčili pod jednotnú obec s názvom Podhorie. Tieto dve malebné dedinky sa spomínajú už v listinách z roku 1388, keď patrili hradnému panstvu Šášov. Neďaleko obce Žakýl sa nachádzajú zrúcaniny Ža­kýlskeho hradu a Žakýlske pleso. Do svojho spojenia existovali Teplá a Žakýl ako dve samostatné obce. Hoci v minulosti mala každá z nich svojho richtára, spoločenský život bol do veľkej miery jednotný, keďže dediny mali spoločnú krč­mu, školu, neskorogotický katolícky kostol, a ani zmiešané manželstvá neboli výnimočné. Celá obec sa nachádza v peknej lokalite, ktorá má veľmi výhodné prírodné podmienky, hlavne v oblasti vidieckej turistiky – rozvoj cestovného ruchu, poskytovanie služieb, vytváranie tradičných remesiel.
V obci sa nachádza prírodný amfiteáter, ktorý slúži ako možnosť zachovania kultúrnych tradícií na organizovanie obecných folklórnych slávností a využíva sa aj na športové podujatia, divadelné predstavenia, zábavy a iné kultúrno-spoločenské podujatia.

Viac informácií

Začiatok: 30.06.18 o 00:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography