Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve – 52. ročník

Medzinárodný sviatok folklóru a tradičnej ľudovej kultúry – Folklórne slávnosti pod Poľanou je jedným z najúspešnejších podujatí na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 1966 sa koná pravidelne každoročne druhý júlový víkend v Detve, v srdci Slovenska, centre jedného z najživších a najsvojráznejších folklórnych regiónov.
Detva v tieto dni naplno ožije hudbou, spevom, sviatočnou atmosférou a privíta približne 1500 účinkujúcich.  Na scéne detvianskeho amfiteátra, ktorá patrí medzi najpôsobivejšie scény v prírode, odznie približne desať scénických programov. Ich základom je najmä tradičná ľudová kultúra stredného Slovenska, jej hudobno-spevné, tanečné prejavy a zvykoslovie. Rok čo rok sa v rámci programu Krajanská nedeľa prezentujú aj folklórne súbory a skupiny Slovákov žijúcich v zahraničí.
Návštevníci si môžu vybrať aj z množstva sprievodných podujatí akými sú programy v kostole, ukážky zo salaša, škola tanca, škola hry na fujaru, jarmok tradičných ľudových remesiel, rezbársky dvor, národopisné výstavy, výstavy výtvarných umelcov, fotografov a iné.
K najzaujímavejším počinom Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, ktorý nemá na Slovensku obdobu, patrí cyklus podujatí orientovaný na oživenie výroby ľudových hudobných nástrojov INSTRUMENTUM EXCCELLENS. Zvláštna pozornosť je venovaná fujare – klenotu UNESCO.

Program

Začiatok: 07.07.17 o 00:00
Koniec: 09.07.17 o 00:00

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography