Celoslovenská prehliadka fujerášov Korytárky 2017 – 19.ročník

Projekt Celoslovenskej prehliadky fujaristov sa zameriava na zachovanie tradičnej ľudovej kultúry a inštrumentálnych prejavov PVK, ktorá je súčasť kultúry slovenského národa. Fujara ako tradičný ľudový nástroj, ktorý má špecifické postavenie v kultúre si zasluhuje pozornosť predovšetkým zachovania kultúrneho a duchovného odkazu našich predkov. Jedným s cieľov je zachovanie, udržiavanie a citlivé rozvíjanie kultúrnych tradícií interpretačnej hry na fujaru, jej výrobu a uplatnenie v kultúrnom živote v spoločnosti. Úlohou podujatia je zorganizovanie stretnutí nositeľov hudobnej tradície so súčasnými interpretmi, predovšetkým s mladou generáciou. Folklórny festival v Korytárkach sa teší na Vašu účasť a pripravili sme pre Vás bohatý kultúrny program.

Začiatok: 15.07.17 o 11:00
Koniec: 16.07.17 o 16:30

Podobné

comments powered by Disqus

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography