Migranti zo Slovenska založili v Maďarsku obec

14/12/2015

Slovenský Komlóš je jedným z najdôležitejších centier slovenskej menšiny v Maďarsku. K slovenskej národnosti sa hlási 27% obyvateľov z celkového počtu 5800. Mestečko leží v Békešskej župe, na polceste medzi Békešskou Čabou a Segedínom.

Prvá písomný zmienka o obci je z roku 1219 a v listinách z rokov 1464-69 sa uvádza názov Komlóš. V maďarčine to znamená chmeľ, ktorý tu všade doteraz rastie nadivoko. Údajne ho tu pestovali maďarskí gazdovia pre dvorské pivovary kráľovského rodu Árpádovcov. Turecké výboje neobišli ani toto územie a osada kompletne ľahla popolom v roku 1596. V nasledujúcom období územie pustlo, až kým ho nevyženil barón Juraj Rudňanský. Ten mal slovenských predkov a práve on prišiel na myšlienku, že toto nehostinné územie môžu zveľadiť iba pracovité slovenské ruky. Začiatkom roka 1746 sem priviedol prvých 45 slovenských rodín, ktoré sa hlásili k evanjelickej cirkvi. Tieto rodiny hľadali náboženskú slobodu a pôdu na obrábanie. Barón im dal oboje a tak položili pevné základy novej osady, ktorú pomenovali Slovenský Komlóš. Pôda sa postupne stala veľmi výnosnou a územie prosperovalo. Jedným z posledných dôležitých historických míľnikov bola reakcia na povojnový národnostný útlak. Vtedy veľká časť Slovákov zo Slovenského Komlóša využila dohodu medzi Maďarskom a Československom o vzájomnej výmene obyvateľstva. V rokoch 1947-48 sa postupne 939 rodín (3254 obyvateľov) presťahovalo a usadilo v Galante, Matúškove, Horných a Dolných Salibách, Tomášikove, Čiernom Brode a v Mostovej.
Ako žijú komlošsky Slováci dnes? Aj nás to zaujímalo a preto sme ich navštívili. Usadili sme sa v najstaršej a vôbec prvej budove, ktorú Slováci postavili. V modlitebni, ktorá v súčasnosti žije čulým spoločenským životom. Dôstojný pán Attila Szpisák nám pri vínku porozprával o histórii tohto miesta aj mesta. Riaditeľka slovenskej základnej školy Zuzana Lauková nám zase opísala život miestnej slovenskej komunity. Rozprávala nám o školských aj mimoškolských aktivitách detí a s kolegyňami nás dokonca vzali na slovenský ples do neďalekej obce Nagybánhegyes. Natočili sme toho požehnane, takže vám postupne prinesieme ďalšie reportáže. Budú nielen zo Slovenského Komlóša, ale aj iných miest v Maďarsku, kde stále žijú Slováci.

Galéria fotiek

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography