Zornička

Kontakt

+421 904 875 368
zvara.jaroslav@pmxmail.sk
www.fsvepor.sk

Miestne kultúrne stredisko, SNP 61, 980 55 Klenovec
Jaroslav Zvara, riaditeľ

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography