Viňančan

Kontakt

+421 907 926 872
www.vinancan.sk

Obec Vinné, Obecný úrad 508, 072 31 Vinné
PhDr. Anna Stašková, CSc., vedúca súboru

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography