Venček

Kontakt

+421 51 774 35 13
+421 915 339 797
dfs_vencek@pobox.sk
www.vencek.sk

ul. MPČĽ 3170/29, 058 01 Poprad
Mária Baranová, vedúca súboru

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography