Trnafčan

Kontakt

+421 905 908 233
skalicanpavol@gmail.com
www.trnafcan.sk

Nám. J.Herdu 2, 917 01 Trnava
JUDr. Pavol Skaličan, organizačný vedúci

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography