Trenčan

Kontakt

+421 32 743 44 22
+421 32 743 64 95
trencan@glstn.sk
www.glstn.sk/trencan

Gymnázium Ľ. Štúra, Ul. 1. mája 2, 911 35 Trenčín
Gabriela Šebáňová, štatutárny zástupca

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography