SĽUK

Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK) je štátna profesionálna umelecká inštitúcia, ktorá pôsobí v oblasti umeleckého spracovania a interpretácie folklóru, a v oblasti starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Slovenska. Vznikol v roku 1949. Sídli v Bratislave, v mestskej časti Rusovce, kde má aj svoju stálu scénu – Divadlo SĽUK. Repertoár SĽUK-u pozostáva z hudobných a tanečných programov s rôznou úrovňou štylizácie a presahmi do iných umeleckých žánrov ako súčasný tanec, world music alebo jazz. Umelecký súbor SĽUK-u tvoria tri zložky: tanečný súbor, ľudová hudba a ženská spevácka skupina.

Kontakt

+421 2 204 78 235
sluk@sluk.sk
www.sluk.sk
www.facebook.com/sluk.sk
www.twitter.com/sluk_sk
www.youtube.com/user/SLUKSK
www.soundcloud.com/sluk_sk 

Balkánska 31, 853 08 Bratislava – Rusovce

Umelecký vedúci: Mgr. art. Stanislav Marišler, ArtD.

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography