Slniečko

Kontakt

+421 45 545 54 10
zusdetva@stonline.sk

Základná umelecká škola S. Stračinu, Ul. Obrancov mieru 874, 962 12 Detva
Ján Ondriaš, organizačný vedúci

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography