Šiňava

FS Šiňava bol založený 10.2.1997 na podnet p. Mariána Lojana. Od roku 2001 pracuje FS Šiňava ako občianske združenie a súčasť Súkromného centra voľného času Mariána Lojana.
Venuje sa vyhľadávaniu a obnove tradícií, piesní a tancov v autentickej podobe, z oblastí a dedín východného Slovenska – Parchovian, Pozdišoviec, Šariša, Sniny, Kamenice nad Cirochou, …
V súčasnosti v súborovej tanečnej zložke pôsobí 106 členov, ktorí sú rozdelení do štyroch skupín:
Prvú a druhú skupinu tvoria deti vo veku od 5 do 6 rokov a od 7 do 9 rokov, ktorí sa venujú detskému folklóru v podobe hier a tancov.
Tretiu skupinu tvoria deti vo veku od 9 až 13 rokov, ktorí sa venujú nielen detskému folklóru, ale začínajú aj so zložitejšími prvkami tanečného folklóru.
V štvrtej, najstaršej skupine pôsobí mládež od 13 rokov, a tí sa zaoberajú vyhľadávaniu a spracovaniu pravého autentického slovenského folklóru.

Kontakt

+421 905 286 237
lojan.marian@gmail.com
www.sinava.sk

Marián Lojan, Alena Lojanová – vedúci súboru
FS Šiňava
Strojárska 2061/96
06901 Snina

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography