Šarišanček

Kontakt

+421 51 772 37 41
+421 51 7718 601
sarisancek@gmail.sk
www.sarisancek.sk

DFS Šarišanček, Mgr.art. Alena Paulusová
KS Družba, Nám.Kráľovnej pokoja 2, 080 01 Prešov
Alena Paulusová, vedúca súboru

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography