Sabinovčan

Kontakt

+421 51 4521 251
+421 903 434 554
zut.msks@ivosoft.net
www.kulturnestredisko.sk/fs_sabinovcan.html

Mestské kultúrne stredisko SABINOV, Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov
Štefan Foriš- umelecký vedúci

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography