Rozmarija

Kontakt

051/771 22 91, 0907
rozmarija@inmail.sk

ABC – Centrum voľného času, Októbrová 30, 080 01 Prešov
Dana Kovalčíková, vedúca a choreografka

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography