Rovinka

Kontakt

+421 57 488 24 91
obec@dlheklcovo.sk

Obecný úrad – odd. kultúry, Dlhá 173/84, 094 13 Dlhé Klčovo
Lenka Kotorová- vedúca

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography