Roňava

Kontakt

+421 905 227 406
obecmichalany@stonline.sk

Štefan Tatranský, Michaľany 25, 076 14 Michaľany, okres Trebišov
Štefan Tatranský, vedúci skupiny

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography