Rimavan

Kontakt

+421 47 562 15 50 – 2
msksrs@rsnet.sk

Mestské kultúrne stredisko Námestie Š. M. Daxnera 1, 979 01 Rimavská Sobota
Štefan Baláž umelecký vedúci, Vladimír Petrinec

Partneri

  • Powerlogy
  • SME TV
  • Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
  • LAGO more.than.pure.photography